O scurtă prezentare a proiectelor

1. Proiectul Centru de Consiliere și Sprijin pentru Părinți și Copii, “Căsuța cu Jocuri” (2007-2008) furnizează servicii pentru 65 de persoane aflate în dificultate, părinți și copii din familii cu venituri mici, expuși riscului de excluziune socială și separării. Prin obiectivele și serviciile furnizate, Centrul de Consiliere și Sprijin pentru Părinți și Copii își propune reducerea riscului de excluziune socială pentru 35 de copii din familii marginalizate social și stimularea dezvoltării personalității acestora, dezvoltarea abilităților parentale și a capacităților individuale de integrare socială în comunitate, pentru 30 de părinți cu venituri mici sau fără venituri și optimizarea relației părinte – copil. În acest sens, serviciile furnizate beneficiarilor sunt:

  • Consiliere socială
  • Consilierea psihologică a familiei și copilului
  • Sprijin și educație parentală
  • Sprijin oferit copiilor prin activități de terapie logopedică, activități educaționale, activități de socializare și petrecerea timpului liber.

Parteneri: Direcția Generală de Asisteță Socială și Protecția Copilului Vaslui, Serviciul Public de Asistență Socială, Bârlad, Inspectoratul Școlar Județean, Vaslui, Școlile nr.1, 3, 4 și 10 Bârlad, Grădinițele nr. 4, 12 Bârlad, Institutul de Ingrijire a Tinerilor din Estul Olandei.

Finanțatori: Ministerul Muncii, Familiei și Egalității de Șanse, “Bună Ziua, kinderen in Roemenie”, Olanda.

2. Proiectul „Implementarea inovativă a Video Interaction Training (VIT) și e-learning în context european” (2006-2008) are ca scop stimularea cooperării europene în utilizarea metodei Video-interaction training în serviciile sociale și dezvoltarea de noi instrumente de lucru (e-learning) pentru implementarea metodei.

Parteneri: Universitatea de Vest Timișoara, „Scop” Timișoara, Hungarian Videotraining Association, SPIN Cehia – Association for Videotraining of Interaction, Universitatea Dundee – Scoția, Jarabee – Institutul de Îngrijire a Tinerilor din Estul Olandei.

Finanțatori:
 Uniunea Europeană prin Programul „Leonardo da Vinci”

3. Proiectul „Căsuța cu Jocuri” – Serviciul de Consiliere și Suport pentru Părinți și Copii (2006-2007) a avut ca scop prevenirea instituționalizării a 30 de copii proveniți din familii marginalizate social (familii cu venituri reduse, familii monoparentale, familii de etnie rromă ) prin desfășurarea de activități educative complementare celor oferite de instituțiile de învățământ, optimizarea relației părinților cu copilul prin consiliere psihologică și responsabilizarea părinților, dezvoltarea de deprinderi și comportamente sănătoase în creșterea și îngrijirea copiilor prin consiliere socială.

Parteneri: SPAS Barlad, DGASPC Vaslui, ISJ Vaslui

Finanțatori:
 „Co-operating Netherlands Foundations”, „Bună  Ziua,  kinderen  in  Roemenie”, Olanda.

4. Proiectul pilot „Căsuța cu Jocuri” (2005-2006) care a avut ca scop stimularea personalității copiilor aflați în asistență maternală prin oferirea unei game diverse de activități terapeutice pentru cei 28 copii incluși în proiect și optimizarea relației asistenților maternali cu copilul.

Parteneri: DGASPC Vaslui

Finanțatori:  „Bună Ziua, kinderen in Roemenie”, Olanda.

5. Proiectul „Integrarea socio-profesională a tinerilor din centrele de plasament” (2003-2004), adresat unui număr de 12 tineri care urmau să părăsească centrul de plasament, a avut ca rezultate formarea deprinderilor de viață independentă și găsirea de locuri de muncă pentru tineri.

Parteneri: DGPC Vaslui, Jarabee – Institutul de Îngrijire a Tinerilor din estul Olandei.

Finanțatori: Bună Ziua, kinderen in Roemenie”, Olanda, Reprezentanța UNICEF Romania.

6. Proiectul „Îndrumare prin metoda video în serviciile de protecție a copilului” (2003-2004) a urmărit formarea a 15 specialiști din „Bună Ziua, Copii din Romania” și DGASPC Vaslui în această metodă.

Parteneri: DGPC Vaslui, „Bună Ziua, kinderen in Roemenie” Olanda, Colegiul Saxion din Olanda.

Finanțatori: Bună Ziua, kinderen in Roemenie”, Olanda.

7. Contractul trilateral de colaborare între “Jarabee” – Institutul de Îngrijire a Tinerilor din Estul Olandei, “Bună Ziua, Copii din Romania” și DGPC Vaslui (2003-2005) a urmărit schimbul de experiență și de cunoștințe (know-how) între specialiștii celor 3 instituții partenere. Stagiile de formare au contribuit la diversificarea instrumentelor și metodologiilor folosite în lucrul cu copiii și tinerii în dificultate.

Parteneri: DGPC Vaslui, Jarabee- Institutul de Îngrijire a Tinerilor din Olanda 

Finanțatori:  Bună Ziua, kinderen in Roemenie”, Olanda.

8. Proiectul de voluntariat pentru copii cu disabilități (2004) și-a propus pregătirea copiilor cu disabilități grave în vederea mutării lor din Centrul de Plasment Giurcani în noul centru din Bârlad, în condiții de securitate afectivă. Proiectul a avut ca rezultate dezvoltarea unor comportamente verbale, motrice,cognitive și afective superioare celor dinaintea inițierii proiectului și o adaptare mai ușoară a copiilor la condițiile noi de viață.

Parteneri: DGPC Vaslui

Finanțatori: Reprezentanța UNICEF România, Bună Ziua, kinderen in Roemenie”, Olanda.

9. Proiecte de voluntariat (anual, din 2000 până în 2008) s-au desfășurat în 5 centre de plasament ale DGASPC  Vaslui, Complexul de Servicii Comunitare pentru Copilul cu Handicap Bârlad, Complexul de Servicii Comunitare nr. 2 Bârlad, Casa „Betania” Bârlad. Proiectele s-au derulat cu sprijinul a 300 de voluntari cu vârste între 16 – 30 de ani care au beneficiat de cursuri de formare susținute de formatori BZ din România și Olanda. Rezultatele proiectului s-au concretizat în programe de petrecere a timpului liber pentru 700 de copii, diminuarea efectelor instituționalizării asupra dezvoltării fizice și psihice a copiilor, schimbarea atitudinii comunității față de voluntariat.

Parteneri: DGPC Vaslui, Asociația Creștină de Misiune și Ajutorare Betania, Bârlad.

Finanțatori: „Bună Ziua, kinderen in Roemenie”, Olanda.

10. Forum ONG Bârlad (2001-2002) – inițiativa BZ având drept scop crearea unei rețele a ONG-urilor locale, capabile să furnizeze servicii sociale complementare celor furnizate de administrația publică locală și axate pe nevoile comunității.

Parteneri: Fundația „Myosotis”, Fundația „Star of Hope”, ACMA „Betania”, Fundația „Podul Dragostei”.

Finanțatori: „Bună Ziua, kinderen in Roemenie”, Olanda.

11. Proiectul „Transformarea centrelor de plasament în centre de tip familial” (1999-2002) s-a desfășurat în 5 centre de plasament din județul Vaslui (Bârlad, Vaslui, Fălciu) și a avut ca scop implementarea principiilor de lucru de tip familial. Ca urmare a derulării proiectului, 500 de copii instituționalizați au beneficiat de programe de petrecere a timpului liber și climatul lor de viață a devenit mai plăcut ; 291 de specialiști ( educatori, supraveghetori și infirmiere ) și-au îmbunătățit cunoștințele privind creșterea și educarea copiilor instituționalizați; 10 specialiști români au beneficiat de îndrumarea și experiența a 10 specialiști olandezi cu care au lucrat în echipe în fiecare centru de plasament.

Parteneri: DGPC Vaslui

Finanțatori: Ministerul de Externe al Regatului Țărilor de Jos prin Programul MATRA și „Bună Ziua, kinderen in Roemenie”, Olanda.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

fourteen − 5 =