Politica de confidețialitate

În conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulație a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), Asociația „Bună Ziua, Copii din România” are obligația de a prelucra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate mai jos, datele personale pe care ni le furnizați.

Informațiile furnizate de dumneavoastră prin intermediul formularelor de pe site sunt utilizate pentru a rezolva solicitările dumneavoastră.

De asemenea, îi asigurăm pe donatorii Asociației „Bună Ziua, Copii din România” că nu stocăm și nu colectăm niciodată datele lor, care apar în extrasele de cont bancar, în cazul donațiilor prin ordin de plată. Totodată, în cazul donatorilor 2% nu stocăm informațiile personale furnizate prin formular (precum nume, prenume, adresa, informații din CI etc.), ci trimitem toate declarațiile către ANAF.

În cazul în care informațiile personale furnizate prin formularele electronice de pe site-ul www.bunaziuacopii.ro sunt pierdute sau copiate de către persoane neautorizate, prin folosirea de aparatură/software de interceptare, Asociația „Bună Ziua, Copii Din România” nu poate fi făcută răspunzătoare. Dacă vom primi o astfel de sesizare, Asociația „Bună Ziua, Copii Din România” va lua toate măsurile și va pune la dispoziție toate fișierele necesare organelor competente abilitate să rezolve acest tip de infracțiune.

Dacă utilizatorul a fost neglijent în ceea ce privește securitatea și confidențialitatea contului și parolei sale de pe site-ul www.bunaziuacopii.ro.

Asociația „Bună Ziua, Copii Din România” nu poate fi făcută responsabilă dacă utilizatorul pune la dispoziția altor utilizatori datele sale confidențiale legate de cont și parolă pe site-ul www.bunaziuacopii.ro.

Datele personale furnizate prin intermediul site-ului sau a unui contract vor fi utilizate doar pentru scopurile menționate mai sus și în conformitate cu legislația în vigoare.

 

Este bine de știut că există circumstanțe, pentru a ne stabili, exercita sau apăra drepturile legale, în care autoritățile ar putea cere divulgarea datelor personale ale utilizatorilor în conformitate cu legislația în vigoare.

Conform Regulamentului (UE) 2016/679, beneficiaţi de dreptul de acces, la rectificare, la ștergerea datelor, la restricționarea prelucării, la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție și de dreptul de a nu fi supus unei proces individual automatizat, inclusiv profilarea sub rezerva anumitor excepții legale, dreptul la notificare utilizatorilor privind rectificarea, ștergerea ori restricționarea datelor cu caracter personal. Totodată, aveţi posibilitatea de a vă adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Drepturile de confidențialitate sunt următoarele:

  • utilizatorul poate avea acces la informaţiile cu caracter personal furnizate prin diverse mijloace automatizate sau manuale
  • utilizatorul poate avea acces la o copie a informaţiilor cu caracter personal pe care ni le-ai furnizat
  • utilizatorul poate cere rectificarea datelor introduse eronat
  • utilizatorul poate restricționa accesul nostru și/sau al terților la datele tale privind anumite anumite date
  • utilizatorul poate sesiza modul în care sunt gestionate datele sale cu caracter personal
  • utilizatorul are dreptul de portabilitatea datelor către un alt operator
  • utilizatorul poate solicita ştergerea datelor cu caracter personal furnizate prin diverse mijloace automatizate sau manuale. Pentru exercitarea acestor drepturi, puteți să trimiteti o cerere prin intermediul adresei de e-mail: [email protected] sau prin poștă la următoarea adresă: Asociația „Bună Ziua, Copii din România”, B-dul Epureanu nr. 19, Bârlad, 731071, jud. Vaslui, România. De asemenea Asociația „Bună Ziua, Copii din România” a desemnat responsabili cu protecția datelor cu caracter personal, iar dacă doriți informații legate de modul în care prelucrăm/utilizăm datele dvs. vă invităm să ne scrieți la adresa de e-mail: [email protected]

În cazul în care doriți să faceți o plângere pentru modul în care au fost prelucrate/utilizate datele dvs. cu caracter personal vă rugăm să vă adresați Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (www.dataprotection.ro).