Programul „Grădinița de vară mobilă” 2015

antet_fdsc_bz

În perioada 13 iulie – 14 august 2015 s-a derulat activitatea „Grădiniţa Mobilă de Vară”, activitate organizată de Asociaţia “Bună Ziua, Copii din România” în cadrul Proiectului “Mai aproape de copii şi părinţi, mai bine pentru ei” – Servicii ambulatorii de suport şi consiliere, finanţat prin fondul ONG în România.

Programul a fost organizat timp de 15 zile, în 3 comunităţi rurale:

  • 13 -17 iulie – în comuna Puieşti
  • 27-31 iulie – în comuna Zorleni
  • 10-14 august – în comuna Griviţa

gradinita_de_vara_1

gradi_1 gradi_2

Cu această ocazie echipa de implementare a proiectului împreună cu voluntarii au stabilit un grafic de jocuri şi activităţi care au avut drept scop îndeplinirea următoarelor obiective:

  • îmbunătăţirea abilităţilor copiilor de a lucra în echipă;
  • creşterea încrederii în sine;
  • valorificarea cu succes a resurselor personale;
  • îmbunătăţirea adaptabilităţii la grup;
  • creşterea responsabilităţii şi a autonomiei;
  • sporirea afecţiunii şi a ajutorului reciproc;
  • ameliorarea relaţiilor cu adulţii;

gradi_3 gradi_4

gradi_5 gradi_6

În primul rând dorim să subliniem importanţa jocului în procesul complex de educare a copilului.
„Cuvântul „joc”, moştenit din latinescul „iocus”( glumă, şotie, distracţie), a preluat în limba română și sensul substantivului latin „ludus” care desemna, deja în antichitate, o gamă vastă de manifestări populare, începând cu scenele de amuzament din viaţa cotidiană si terminând cu manifestări cu caracter sportiv, militar sau religios, ale unui oraş, ţinut sau imperiu.
Jocul are o putere imensă in viaţa copiilor. Există o strânsă  interdependenţă intre evenimentele de la inceputurile invăţăturii copilului şi succesele şi insuccesele din viitoarea activitate educaţională.
Jocul reprezintă un ansamblu de acţiuni si de operaţiuni care urmăresc obiective de pregatire intelectuală, tehnică, morală, fizică a corpului. Elementul de joc imprimă acestuia un caracter mai viu si mai atragător, aduce varietate si o stare de bună dispoziţie funcţională, de veselie si de bucurie, de destindere , ceea ce previne apariţia monotoniei si a plictiselii, a oboselii.
Jocul are un rol fundamental in dezvoltarea copilului. Este dovada bunei sale sănătăţi fizice, psihice si intelectuale. Acesta permite crearea unor conexiuni importante și dezvoltă simţul umorului. Este cel mai bun mijloc pentru învăţare, căci prin joc copilul învăţa uşor, fără să-şi dea seama. Pe lângă plăcere, jocul îi permite copilului mic să-şi stimuleze corpul si organele de simţ. Îi dă ocazia să parcurgă un mare număr de informaţii și are o formidabilă valoare de antrenament. Prin joc, copilul invaţă să se concentreze, să-şi respecte partenerul de joacă, să construiască, să-şi dezvolte și să-şi structureze imaginaţia. Părinții trebuie să creeze o ambianță specifică jocului, să-i favorizeze copilului posibilitatea de a experimenta și să petreacă împreună cu el cât mai mult timp posibil.

Jocul este definit de psihologul elveţian Jean Piaget drept un „exerciţiu funcţional” cu rol de „extindere a mediului”, o modalitate  de transformare a realului, prin asimilare și de acomodare la real, deci un mijloc de adaptare. În evoluţia jocului, Jean Piaget delimitează trei mari categorii de joc: jocul exercițiu, jocul simbolic și jocul cu reguli. Jocurile de exerciţii domină la vârstele mici, însă apar mai târziu. Ele sunt asociate registrului senzoriomotor, cu rol în dezvoltarea motricităţii și interiorizarea lumii reale și a registrului mintal, o subcategorie de exerciţii vizând exersarea gândirii (jocuri de cuvinte, comunicări verbale). Jocului simbolic Piaget îi recunoaşte o importanţă deosebită pentru dezvoltarea limbajului şi imaginaţiei, dar mai ales pentru asimilarea realităţii printr-un proces de reprezentare și semnificare de o manieră proprie a lumii reale. Jocul cu reguli exercită o importantă funcţie de socializare progresivă a copilului, prin interiorizarea unor norme de conduită de relaţionare, impuse de regulile jocului.
Prin intermediul jocului, copilul achiziţionează informaţii, noţiuni necerare inţelegerii și integrării lumii reale. Investigând realităţi fizice diverse, copilul manipulează, alege, ordonează, clasifică, măsoară, se familiarizează cu proprietăţile diverselor lucruri şi dobândeşte cunoştințe despre greutate, duritate, înălţime, volum, textură, categorii, serii și familii de obiecte.” scritub.com

gradi_7 gradi_9

gradi_8
În continuare dorim să vă prezentăm un scurt exemplu din programul pe care noi l-am pus în aplicare cu succes.

dld_pdf_64

Ţinem să vă precizăm faptul că acestea au fost doar o parte din jocurile pe care le-am făcut în prima zi de activitate.  Totodată este o vorbă care spune că o imagine face cât o mie de cuvinte. Din fericire noi avem zeci, poate chiar sute de imagini, care surprind momente frumoase, surprind bucuria din ochii copiilor, atmosfera relaxată şi plină de entuziasm. În încercarea de a fi cât mai relevanţi şi concreţi cu voi, am făcut o selecţie a acestor imagini şi le-am ales pe cele mai interesante (din punctul nostru de vedere). Aşadar cu această ocazie vă invităm să vizionaţi mica noastră galerie foto  „Grădiniţa de vara mobilă 2015″ .

Concluzii
În cele 15 zile de activități au participat 166 de copii (câte  trei zile de activități pentru fiecare copil), 16 cadre didactice, 5 angajați ai primăriei (asistenți comunitari, sociali, directori de cămin cultural), 2 primari, 24 de părinți (în grupuri mici, pe fiecare zi), 3 voluntari din comunități.
Activitatea a fost organizată și implementată de membrii echipei tehnice (coordonator de voluntari, 24 voluntari ai Asociației, psiholog, asistent social, psihopedagogi, cu sprijinul expertului în dezvoltarea copilului).
Programul de activități s-a derulat în 5 locații, pe parcursul a 15 zile (câte 5 zile în fiecare comună). Fiecare dintre cei 166 de copii a beneficiat în fiecare zi de activitate de supliment alimentar. Fiecare grădiniță implicată în derularea Grădinița de vară a beneficiat de setul de materiale didactice achiziționate în scopul utilizării pe parcursul activităților cu copiii în Grădinița mobilă de vară. Copiii beneficiari ai proiectului, prezenți la activități au fost recompensați pentru implicare cu diplomă de participare.
Atmosfera a fost una plină de entuziasm, copiii participând cu bucurie la toate activităţile propuse.

footer_fdsc_bz

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

two × three =