Dutch NL English EN French FR German DE Italian IT Portuguese PT Romanian RO Spanish ES

Proiectul pilot C?su?a cu jocuri

Proiectul pilot „C?su?a cu Jocuri”

(2004 – 2006)

a avut ca scop stimularea personalit??ii copiilor afla?i în asisten?? maternal? prin oferirea unei game diverse de activit??i terapeutice pentru cei 28 copii inclu?i în proiect ?i optimizarea rela?iei asisten?ilor maternali cu copiii.

Rezultatele proiectului:

Diminuarea problemelor emo?ionale ?i de comportament ale copiilor implica?i în proiect;
Copiii au c?p?tat mai mult? încredere în for?ele proprii;
Copiii au înv??at s?-?i comunice ?i s?-?i sus?in? punctul de vedere;
Copiii au înv??at s? stabileasc? cu mai mult? u?urin?? rela?ii cu ceilal?i copii;
Copiii ?i-au îmbunat??it rela?ia cu familia (p?rin?i, fra?i) etc.;

Asisten?ii maternali au înv??at s? se raporteze la copii pe care-i au în grij?, valorizindu-le progresele;
Asisten?ii maternali au devenit mai responsabili fa?? de rolul ?i implicarea lor în dezvoltarea copilului pe care îl au în grij?;
Asisten?ii maternali sunt capabili s? g?seasc? solu?ii creative la problemele cu care se confrunt? în via?a de zi cu zi;
Asisten?ii maternali au devenit mai toleran?i ?i receptivi la problemele altor familii;
Asisten?ii maternali au dezvoltat abilit??i de rela?ionare cu alte familii aflate în situa?ii similare, dezvoltând sentimentul de solidaritate social?.

Finan?ator:

„Bun? Ziua, kinderen in Roemenie”, Olanda

Partener:

Direc?ia General? de Asisten?? Social? ?i Protec?ia Copilului, Vaslui

images/stories/1ev_inchidere_proiect_002.jpg
Imagini de la evenimentele prilejuite de închiderea proiectului
 
images/stories/2ev_inchidere_proiect_010.jpg