Dutch NL English EN French FR German DE Italian IT Portuguese PT Romanian RO Spanish ES

Proiecte

„Implementarea inovativ? a metodei Video Interaction Training ?i e-learning în context european”
(2006-2008)

are ca scop stimularea cooper?rii europene în utilizarea  metodei Video-inteaction training în serviciile sociale ?i dezvoltarea de noi instrumente de lucru (e-learning) pentru  implementarea metodei.

Parteneri:

Universitatea de Vest, Timi?oara
Scop – Timi?oara
DGASPC, Vaslui
Centru de Resurse ?i Asisten?? Psihopedagogic?, Vaslui
Hungarian Videotraining Association
SPIN Cehia – Association for Videotraining of Interaction
Universitatea Dundee – Sco?ia
Jarabee – Institutul de Îngrijire a Tinerilor din Estul Olandei.

Finan?atori:

Uniunea European? prin Programul „Leonardo da Vinci”
“Bun? Ziua, kinderen in Roemenie”,  Olanda.

images/stories/1conf_praga.jpg
Conferin?? e-learning Praga
 
images/stories/2sedinta_supervizie.jpg
 ?edin?? de supervizie
 

Centru de Consiliere ?i Sprijin pentru P?rin?i ?i Copii “C?su?a cu Jocuri” 
(2007-2008)

furnizeaz? servicii pentru 65 de persoane aflate în dificultate, p?rin?i ?i copii din familii cu venituri mici, expu?i riscului de excluziune social? ?i separ?rii.

Ne-am propus:

 – reducerea riscului de excluziune social? pentru 35 de copii din familii marginalizate social ?i stimularea dezvolt?rii personalit??ii acestora;

– dezvoltarea abilit??ilor parentale ?i a capacit??ilor individuale de integrare social? în comunitate, pentru 30 de p?rin?i cu venituri mici sau f?r? venituri;

– optimizarea rela?iei p?rinte-copil.

Serviciile furnizate:

cosiliere social?
consilierea psihologic? a familiei ?i copilului
sprijin ?i educa?ie parental?

sprijin oferit copiilor prin:
– activit??i de terapie logopedic?
– activit??i educa?ionale
– activit??i de socializare ?i petrecerea timpului liber

Echipa:

coordonator centru
asistent social
psiholog
logoped
psihoterapeu?i
educator
voluntari – animatori de joc
supervizor

Parteneri:

DGASPC Vaslui
Prim?ria Bârlad
ISJ Vaslui
Jarabee, Olanda

Finan?atori:

Ministerul Muncii, Familiei ?i Egalit??ii de ?anse
“Bun? Ziua, kinderen in Roemenie”,  Olanda

 

 

images/stories/cj1.jpg
foto C?su?a cu Jocuri
 
images/stories/cj2.jpg
 foto C?su?a cu Jocuri
 
 images/stories/cj3.jpg
foto C?su?a cu Jocuri
 
 images/stories/cj4.jpg
foto C?su?a cu Jocuri