Dutch NL English EN French FR German DE Italian IT Portuguese PT Romanian RO Spanish ES

Forum ONG

Forum ONG Bârlad

(2001-2002)
 
ini?iativ? a Asocia?iei „Bun? Ziua, Copii din România” care a avut drept scop crearea unei re?ele puternice a ONG-urilor locale, capabile s? furnizeze servicii sociale complementare celor furnizate de administra?ia public? local? ?i axate pe nevoile comunit??ii.

„Bun? Ziua, Copii din România” a asigurat timp de 12 luni activit??ile de secretariat, traducere ?i protocol pentru organizarea ?edin?elor.

Finan?ator:

„Bun? Ziua, kinderen in Roemenie”, Olanda

Parteneri: 

Funda?ia „Myosotis”,  Bârlad
Funda?ia „ Star of Hope”, Bârlad
ACMA „Betania”, Bârlad
Funda?ia „Podul Dragostei”, Bârlad

images/stories/1intalnire_cu_ong.jpg
Întâlnire cu ONG
 
images/stories/2sedinta_cu_ong.jpg
?edin?a cu ONG