Dutch NL English EN French FR German DE Italian IT Portuguese PT Romanian RO Spanish ES

Contractul trilateral

Contractul trilateral de colaborare între:

– “Jarabee”- Institutul de Îngrijire a Tinerilor din Estul Olandei
– “Bun? Ziua, Copii din România”, Bârlad
– Direc?ia General? de Asisten?? Social? ?i Protec?ia Copilului, Vaslui

(2003-2005)

a urm?rit schimbul de experien?? ?i de cuno?tin?e (know-how) între speciali?tii celor 3 institu?ii partenere. Stagiile de formare au contribuit la diversificarea instrumentelor ?i metodologiilor folosite în lucrul cu copiii ?i tinerii afla?i în dificultate.

Obiectivele colabor?rii:

– integrarea structurat? a modului de lucru de „tip familial” în institu?iile reziden?iale ale DGPC Vaslui;
– schimbul de experien?? ?i know-how prin împ?rt??irea reciproc? a metodelor de lucru specifice celor dou? institu?ii similare din Olanda ?i România în domeniul protec?iei copilului ?i îngrijirea tinerilor, Jarabee ?i DGPC Vaslui
– organizarea de vizite de lucru cu speciali?tii celor dou? institu?ii.

Rezultatele proiectului:

– patru asisten?i sociali (fo?ti angaja?i BZ din Proiectul de transformare a Centrelor de plasament în Centre de tip familial) au fost angaja?i  cu contract de munc? în cadrul DGPC Vaslui, iar plata salariilor a fost asigurat? timp de 2 ani de Jarabee;
– 10 speciali?ti ai DGPC au participat la vizite de lucru în Olanda;
– 5 speciali?ti din Bun? Ziua au participat la vizite de lucru în Olanda;
– 10  speciali?ti de la Jarabee au desf??urat vizite de lucru în România;
– 60 de speciali?ti ai DGPC Vaslui au beneficiat de sesiuni de training de 1-2 zile sus?inute de speciali?ti olandezi;
– 20 de speciali?ti din „Bun? Ziua, Copii din România” au beneficiat de sesiuni de training de 1-2 zile sus?inute de speciali?ti olandezi;
– dou? proiecte derulate de „Bun? Ziua, Copii din România” în parteneriat cu DGPC Vaslui au beneficiat de consultan?? din partea a 2 speciali?ti olandezi.

Rolul Asocia?iei „Bun? Ziua, Copii din Romania” a fost acela de partener în contract, cu accent pe oferirea sprijinului metodologic DGPC Vaslui în implementarea principiilor de lucru de tip familial, facilitarea accesului la cursuri a propriilor angaja?i ?i creare de oportunit??i pentru implementarea  cuno?tin?elor dobândite.

Finan?ator:

Jarabee – Institutul de Îngrijire a Tinerilor din Olanda – 300.000 euro
Direc?ia General? de Asisten?? Social? ?i Protec?ia Copilului, Vaslui – 3.000 euro
„Bun? Ziua, kinderen in Roemenie”, Olanda -1.500 euro

Parteneri:

Direc?ia General? de Asisten?? Social? ?i Protec?ia Copilului, Vaslui
Jarabee – Institutul de Îngrijire a Tinerilor din Olanda

images/stories/1curs_pt_specialisti.jpg
Curs cu speciali?tii olandezi
 
images/stories/2vizita _lucru_olanda_parteneri_romania.jpg
Vizita de lucru în Olanda a partenerilor români