Dutch NL English EN French FR German DE Italian IT Portuguese PT Romanian RO Spanish ES

Centrul de Consiliere și Sprijin pentru Părinți și Copii

Centrul de Consiliere ?i Sprijin pentru P?rin?i ?i Copii “C?su?a cu Jocuri” 
(2007-2008)

furnizeaz? servicii pentru 65 de persoane aflate în dificultate, p?rin?i ?i copii din familii cu venituri mici, expu?i riscului de excluziune social? ?i separ?rii.

Ne-am propus:

 – reducerea riscului de excluziune social? pentru 35 de copii din familii marginalizate social ?i stimularea dezvolt?rii personalit??ii acestora;

– dezvoltarea abilit??ilor parentale ?i a capacit??ilor individuale de integrare social? în comunitate, pentru 30 de p?rin?i cu venituri mici sau f?r? venituri;

– optimizarea rela?iei p?rinte-copil.

Serviciile furnizate:

cosiliere social?
consilierea psihologic? a familiei ?i copilului
sprijin ?i educa?ie parental?

sprijin oferit copiilor prin:
– activit??i de terapie logopedic?
– activit??i educa?ionale
– activit??i de socializare ?i petrecerea timpului liber

Echipa:

coordonator centru
asistent social
psiholog
logoped
psihoterapeu?i
educator
voluntari – animatori de joc
supervizor

Parteneri:

DGASPC Vaslui
Prim?ria Bârlad
ISJ Vaslui
Jarabee, Olanda

Finan?atori:

Ministerul Muncii, Familiei ?i Egalit??ii de ?anse
“Bun? Ziua, kinderen in Roemenie”,  Olanda

 

 

images/stories/cj1.jpg
foto C?su?a cu Jocuri
 
images/stories/cj2.jpg
 foto C?su?a cu Jocuri
 
 images/stories/cj3.jpg
foto C?su?a cu Jocuri
 
 images/stories/cj4.jpg
foto C?su?a cu Jocuri